PowrGrip MRT811

MRT811 Vakuumløfter for løfting av vinduer på opptil 635 kg.

Oppbevaringsboks.

Sugeføtter for løfting av plater.

Adapter for dugekopper så de kan forlenger til opptil 97 mm.

Fjernkontroll.