PowrGrip P21104

P211104 Vakuumløfter for løfting av vinduer på opptil 635kg

Svingarm