PowrGrip MRT411

Detaljhandel: MRT411

Vakuumløfter for løfting av vinduer på opptil 320 kg.

Adapter for gaffeltruck.

Oppbevaringsboks.

Sugeføtter for løfting av plater.

Adapter for dugekopper så de kan forlenger til opptil 97 mm.

Fjernkontroll.